Nazwa usługi

Ceny

Cena kursu 1500 zł (w tym materiały)
Godzina jazdy dodatkowej 60 zł
Godzina zajęć teoretycznych 15 zł
Badania lekarskie 200 zł – płatne u naszego lekarza (pokrywamy 30% tej opłaty)

Numer Rachunku Bankowego: 15 1020 4649 0000 7402 0184 0842