Nazwa usługi

Ceny

Cena kursu 1500 zł (w tym materiały)
Godzina jazdy dodatkowej 50 zł
Godzina zajęć teoretycznych 15 zł
Badania lekarskie 200 zł – płatne u naszego lekarza (pokrywamy 30% tej opłaty)